Archiv: !

7.B - DV

6.4.2021

Konkrétní práci vyzvednout pouze v úterý 6. 4.2021 ve škole od 10té do 11té hodiny. Hotovou práci přinést v pondělí 12.4.2021.

32. Týden od 5.4. – 9.4.2021

Český jazyk: Podstatná jména rodu mužského – neživotné vzory hrad – stroj, rozlišování dle 2.pádu

Sv – vyplňování jednoduchých formulářů – č. domu, č. popisné, blok, směrovací č.

Lv – čtenářské dovednosti (porozumění textu), odpověď na písemné otázky k čtenému textu

Matematika: Fixace násobení jednociferným činitelem, opakování, dělení, dělení se zbytkem, sčítání – odčítání s přechodem přes základ, slovní úlohy

G – rovinné útvary: Opakování: úhly – charakteristika, značení, konstrukce

Přírodopis: Rostliny: Krytosemenné rostliny

Dějepis: Jan Hus – vrcholný středověk

Zeměpis: Kraje ČR

Německý jazyk: Opakování číslice 0 - 25

Každý den píšeme datum.

Tř. učitelka - Mgr. Věra Štičková

ZEMĚPIS 

Prezentace MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EctZ5CkczE9Hn5RHO4lARCMBVKi70lmaoT0gcajuSEW_XQ?e=f4KAFx

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUMzk1OUxMR1hDTVhYOEo1NEJRSDFaRUU3RSQlQCN0PWcu 

FYZIKA

Nadpis- odraz zvuku, ozvěna. Na stranách 38- 39 si pročti text a zapiš modré rámečky.

https://www.youtube.com/watch?v=9D-Dv8ETECQ

Zdraví Vás Jana Volrábová