Archiv: !

8.A - DV

6.4.2021

Český jazyk

Komunikační a slohová výchova

Referát – písemný i mluvený. Co je referát, jak jej napsat, sestavení osnovy – vypracujte PL.

Literární výchova

Poslech audioknihy - Povídky z druhé kapsyod Karla Čapka.

Zhlédněte: https://www.youtube.com/watch?v=yT50Bf-4hmE

Jazyková výchova

Slovní druhy – přídavná jména. Vypracujte PL.

Zhlédněte: https://www.youtube.com/watch?v=Xn2RbEnmVF8

 

Matematika

Sčítání a odčítání desetinných čísel – vypracujte PL.

Opakování: jednotky délky a hmotnosti - vypracujte PL.

Geometrie – prostorové útvary - kvádr, výpočet povrchu - vypracujte PL.

 

Německý jazyk

Téma Die Natur - nová slovní zásoba, učebnice, str. 29.

Popis obrázku – učebnice, str. 23.

Die Uhr – hodiny, procvičování – vypracujte PL.

 

Dějepis

Česká kultura na konci 19. století, rozdělení Rakouska-Uherska, soužití Čechů a Němců. Vznik Rakouska-Uherska - vypracujte PL.

Zhlédněte dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

 

Přírodopis – Biologie člověka

Onemocnění zraku a sluchu.

Učebnice, str. 53 - 54; pozorně čtěte! Písemně odpovězte na otázky - str. 54.

Milí žáčci, podrobné instrukce k učivu budete mít opět k dispozici na vašich osobních e-mailech i v tištěné podobě. Procvičujte učivo - viz on-line cvičení (odkazy v e-mailu). VYPRACOVANÉ ÚLOHY PRŮBĚŽNĚ FOŤTE A POSÍLEJTE NA: speckamost2020@seznam.cz, dakriz@specmo.cz nebo Viber.

 

Všechny vás moc pozdravuji. Těším se s vámi na viděnou při on-line výuce.

Vaše třídní učitelka D. Křížová

FYZIKA

Nadpis- Optické přístroje- strana 73- 74- fotoaparát, mikroskop. Nejprve si pečlivě přečti a poté zapiš jednoduché výpisky. Nakresli mikroskop.

https://www.youtube.com/watch?v=pzkzasrFtEg

Zdraví Vás Jana Volrábová