Archiv: !

9.A - DV

6.4.2021

KONZULTAČNÍ HODINY (kontrola sešitů) ČTVRTEK 8.4. v 9-10 hodin.

ČJOpakování slovních druhů

-          PODSTATNÁ JMÉNA = názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a činností (ukazujeme na ně slovem TEN, TA, TO)

-          PŘÍDAVNÁ JMÉNA = slova, která určují vlastnosti podstatných jmen (ptáme se na ně otázkou: Jaký?)

-          SLOVESA = slova, která říkají, co podstatná jména dělají (ptáme se na ě otázkou: Co dělá?)

-          PŘEDLOŽKY = krátká slova před podstatnými, přídavnými jmény, zájmny…

UČEBNICE str.45/7 Najdi podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky

       PŘÍKLAD: Dášeňka-podstatné jméno, život-podstatné jméno, štěněte-podstatné jméno, byl-sloveso…

ČÍTANKA str.45 ROZHODNUTÍ

Odpovědi napiš do sešitu. 1. Jak se jmenuje kniha, ze které je ukázka? 2. Napiš jméno spisovatele. 3. Co víš o židovské dívce Ester? 4. Koho Ester potkala? 5. Jak Ester pomohl?

M – PRACOVNÍ SEŠIT

-          22/10

-          22/11 VZOR ŘEŠENÍ

Zmenši číslo 560 o 8%

Zmenším číslo 560 o 44,8 (to je o 8%)

8% z 560

560,0

560 : 100 = 5,6

-44,8

8 . 5,6 = 44,8

515,2

8% je 44,8

Zmenšené číslo je 515,2

-          23/12 Počítej podle vzoru, vypočítaných 10% musíš odečíst od původní ceny

-          23/13

P – Zapiš do sešitu: PŮDY

SLOŽENÍ

-          PEVNÁ SLOŽKA zvětralá hornina, odumřelá organická hmota (listí…), živé organismy (bakterie, řasy, houby) rozkládají organickou hmotu na HUMUS (zdroj živin pro rostliny)

-          KAPALNÁ SLOŽKA voda rozpouští nerostné látky, vznikne PŮDNÍ ROZTOK

-          PLYNNÁ SLOŽKA – PŮDNÍ VZDUCH

ROZDĚLENÍ PŮDY PODLE OBSAHU JÍLŮ

-          Písčité půdy

-          Hlinité půdy

-          Jílovité půdy

ROZDĚLENÍ PŮDY PODLE HUMUSU

-          Černozemě (velmi úrodné, jsou v nížinách)

-          Hnědozemě

-          Podzoly (málo úrodné, jsou v horách)

PŮDU JE NUTNÉ CHRÁNIT má nenahraditelný význam pro pěstování rostlin

PRACOVNÍ LIST 11/1,3

OV - Zapiš do sešitu: KULTURA – UMĚNÍ

-          Umění je forma kultury

-          DRUHY UMĚNÍ divadlo, film, sochařství, malířství, fotografie, architektura (stavby), užité umění (nábytek, nádobí, oblečení…), hudba, literatura

PRACOVNÍ LIST 23/1, 24/2, 25/3

CHEMIE 

Prezentace  SOLI:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EfA_EnHxPVNEoAc5QP9CFL4BpTNxko8wDMwQGo6Rl8VxJw?e=u7LJEu

Video:

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUNE9PQk5ZRkc5WDFUOEhWOUdQN1ZIVUVSTyQlQCN0PWcu

 

ZEMĚPIS 

Pomůcka k testu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika

Test SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5pvUnpdYRP9Ojbe0KTm0zNlUQ0JKOVVKVDZJUlBBOTlaODlIUlRCWTNCVSQlQCN0PWcu 

9. A. NJ      NAUČIT SE !!!

der Park                             park

das Cafe                             kavárna

das Rathaus                       radnice

die Bank                             bank

der Platz                             náměstí

das Kino                              kino

das Geschaft                      obchod

die Post                              pošta

das Brucke                         most

die Polize                            policie

der Strasse                         silnice

die Kirche                           kostel

die Apotheke                     lékárna

das Krankenhaus              nemocnice

die Haltestele                    kostel

das Hotel                            hotel

der Banhof                         nádraží