Archiv: !

PŠ1A - DV

6.4.2021

Německý jazyk 

NUČIT se !!!

Skloňování slovesa chtít - naučit

Ich will                                     Já chci

Du willst                                  Ty chceš

Er, sie, ist    will                       On, ona, ono chce

Wir wollen                               My chceme

Ihr wollt                                   Vy chcete

Sie wollen                               Oni chtějí

 

Osobní zájmena - naučit

Ich bin                                 Já jsem

Du bist                                Ty jsi

Er, sie, es                            On, ona, ono je

Wir sind                              My jsme

Ihr sind                                Vy jste

Sie sind                                Oni, Ony, Ona jsou

 

Informatika – odpověz na otázku

Jaké druhy tiskáren známe?

V překladači přelož slovíčka

Hotel                                                                   kino

Silnice                                                                 nádraží

Pošta                                                                   kostel

Policie                                                                 nemocnice

Náměstí                                                              kavárna

 

Dramatická výchova

Které dvě známé osobnosti hudební scény letos umřeli? Napiš jména a jaký hudební žánr reprezentovali!

 

Občasná výchova – Povinnosti dětí – odpověz!

Český jazyk – opakujte vyjmenovaná slova, slovní druhy, zaměřte se na slovesa a jejich časy, přítomný, budoucí , minulý . Sloh: Popište, jak jste prožili Velikonoce.

Matematika- procvičujte sčítání a odčítání do 100.1000, opakujte násobilku.

Zdravotní výchova: připomeňte si základní hygienická pravidla a vyplňte na pracovním listě, co patří do domácí lékárničky.

Rodinná výchova : zopakujte vylučovací a trávicí soustavu.

Příprava pokrmů : najděte recept na tradiční velikonoční jídlo a zapište ho do sešitu.

Přírodopis: zopakujte ekosystémy Les a Voda