Archiv: !

3.AS - DV

6.4.2021

Milá třído,

zdravím vás po Velikonocích a možná již naposledy prostřednictvím webových stránek školy.

     Většina úkolů bude souviset s jarní tématikou. Minulý týden jste si měli zjistit, jaký měsíc následuje, když skončí březen. Našli jste?  1. úkol bude pro všechny stejný. Vystříháte si písmenka z pracovního listu, složíte z nich název tohoto měsíce a nalepíte do sešitu. Můžete si pojmenovat obrázky, které jsou na pracovním listu a vybarvit je.

Jára G., Mirka, Lukáš, Jára B. - čtení - stále procvičujeme čtení slov z okruhu OVOCE a ZELENINA, některé POTRAVINY, vybraná slovesa JÍ, PIJE, VAŘÍ, KUPUJE, PEČE, MÁ. Slova budete číst samostatně i spojená do krátkých vět. Psaní - vybraná slova nebo věty opíšete. Počty - zkusíte jednoduché sudoku, budete vlastně pokaždé doplňovat číselnou řadu do 4, jen budou číslice uspořádané do čtverců, to uvidíte. K tomu vybarvíte jarní obrázek podle čísel. Prvouka - příroda se probouzí, my se po návratu do školy půjdeme podívat na náš záhonek a připravíme ho tak, abychom si mohli něco zasadit. Dostanete pracovní listy s tématem ZAHRADA , pojmenujete si nářadí a činnosti, které se zahradou souvisí.

Kačka - čtení - opakuje slova z oblasti OVOCE a ZELENINA, přiřazuje slovo k obrázku. Obrázky ovoce a zeleniny může složit  z půlených obrázků a může znovu pojmenovat. Psaní - garfomotorická cvičení - různé typy čar, vlnovek – spoj konev s květinou. Počty - geometrické tvary - skládání větších obrazců z částí, srovnávání tvarů podle velikosti, hledání číslic 1-3. Prvouka - pracovní list na téma ZAHRADA - pojmenovávání předmětů na obrázcích, hledání stejných obrázků.

Kevin, Lída, Vašík - RV - opakování čtení slov – OVOCE, ZELENINA, SLOVESA, krátkých vět, poznávání číslic 1-4, nácvik psaní číslic, vybarvování obrázku podle čísel. SV - geometrické tvary - skládání obrazců z částí, srovnávání tvarů podle velikosti, hledání a vybarvování dvojic obrázků - téma ZAHRADA.

     Na závěr mám k rodičům velkou prosbu. Před návratem do školy by bylo dobré s dětmi nacvičit nošení roušky ve vnitřních prostorách, protože i ve třídě, kdo zvládne, bude mít roušku nasazenou po většinu dne. Takže zkuste zapojit celou rodinu, i doma mějte alespoň chvíli roušky nasazené, ať děti vidí, že je to normální a není se čeho bát. Ochráníte tak především vaše děti.

Mějte se zatím všichni pěkně a snad brzy ve škole.... :)

                                    Zdraví p. uč. Lenka Frolíková