Archiv: !

5.AS - DV

6.4.2021

Milí rodiče a žáci,

posílám nové úkoly na tento týden:

Jarka – čtení pohádky Tři přání, přiřazování čísel k desítkám a jednotkám do 99, kreslení obrázku podle předlohy do čtvercové sítě, opis vět psacím písmem, porovnávání rozdílů mezi současným způsobem života a života v minulosti (podle obrázků)

David – procvičování poslední hlásky ve slovech, odčítání do 10 s pomocí názoru, porovnávání čísel, opis vět hůlkovým písmem, porovnávání rozdílu mezi současným způsobem života a života v minulosti (podle obrázků)

Šimon – čtení vět s využitím slova PIJE – pomocí globální metody čtení, dokreslování správného počtu obrázků, procvičování pojmů největší a nejmenší, grafomotorická cvičení – obloučky (hop, hop), porovnávání rozdílů mezi současným způsobem života a života v minulosti (podle obrázků)

Matyáš – opakování známých říkanek spojených s pohybem, rozeznávání tmy a světla, trhání papíru a navlékání na špejli, rozlišování – dívka, chlapec na obrázcích

Šárka – pochopení pojmů já a ty, zraková fixace (nasvěcováni předmětů), hra Cink, opakování známých říkanek spojených s pohybem

 Davídek navštěvuje školu v Jánských Lázních.

Mějte se moc hezky a choďte hodně na procházky do přírody! I. Jelínková