Archiv: !

6.CS - DV

6.4.2021

Vážení rodiče a milí žáci,

děkuji za pěkně vypracované úkoly. Doufám, že jste v rodinné pohodě strávili velikonoční svátky jara a načerpali dostatek sil ke zvládnutí přichystaného bloku pracovních listů, který se ještě nese v duchu prožitých Velikonoc.

Čtení

Pracovní list ze Slabikáře - čtení dvojhlásky au, ou –  čti slova podle obrázků. Pro šikulky, kteří se nemohou dočkat běžné výuky, je zde odkaz na procvičování dvojhlásky https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/auou1.htm

Psaní

Pracovní list a) - přečti nahlas slova a opiš je – velikonoční zvyky; pracovní list b) - přečti nahlas slova s dvojhláskou au, ou a opiš je.

Počty

Pracovní list č.1 nahlas říkej zápis příkladů a vypočítej je. Pracovní list č.2 postupně spoj body s čísly od nejmenšího do největšího. Poznáš výsledný obrázek.

Prvouka

Pracovní list s velikonočními zvyky. Jaké zvyky se udržovaly u Vás doma? V pracovním listě známe zvyky vybarvi a zakroužkuj.

Choďte do přírody za sluníčkem! Myslíme na Vás. Třídní učitelka I. Koutná a paní asistentka Magda Hejtmánková.