Archiv: !

8.AS - DV

6.4.2021

Vážení rodiče,

děkuji všem za spolupráci. Sledujte, prosím, naše webové stránky a zprávy v médiích ohledně nástupu dětí do školy. Pokud se ještě do školy nepůjde, stále platí pondělí 10 hodin – předávání úkolů. Pokud se do školy půjde, děti si vypracované úkoly přinesou s sebou do školy.

Dbejte, prosím, na to, aby byly jednotlivé úkoly podepsané a s datem. Pokud si děti neví s něčím rady, volejte nebo pište!

ČTENÍ slovo, slabika, písmeno –práce se slovy a slovními spojeními; grafický obraz písmen, slova nadřazená a podřazená

PSANÍ úprava písma (čitelnost, dodržování správných tvarů, úhlednost), opis (přepis)

POČTY sčítání a odčítání, číselná řada, rozklad v oboru do 5, 10, 100

OBČANSKÁ VÝCHOVAlidé kolem nás; rodina a společnost

PŘÍRODOPIS – charakteristické znaky ročních období (jaro), zástupci rostlin

Vaše paní učitelka Lenka Jelínková