Archiv: !

8.BS - DV

6.4.2021

Zdravím všechny své žáky i jejich rodiče a posílám další učivo. Opět vás moc chválím za práci i online hodiny. Pracovní listy předány osobně.

ČJ

7. ročník – Kasv - vypravování dle obrázků, JV - vzory rodu mužského neživotného,  LV - tiché čtení, návodné otázky k textu

                                 

8. ročník – Kasv - vypravování zážitků – časová posloupnost, JV - shoda přísudku s několikanásobným podmětem odlišného rodu, Lv- tiché čtení, návodné otázky k textu

                      

NJ 7., 8. ročník – poslech a překlad vět

M 7., 8. ročník – procvičování početních operací, práce s penězi a mincemi

https://www.umimematiku.cz/pexeso-deleni-jednociferne-1-uroven/248

 

D

7. ročník – Mistr Jan Hus

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg

8. ročník – rok 1848

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

OV

7. ročník – role prezidenta v demokratickém státě

8. ročník – vztahy v době dospívání

Z

7. ročník – zajímavosti Středočeského kraje

https://turistickyatlas.cz/kraj/stredocesky/turisticke-zajimavosti

8. ročník jižní Evropa - práce s mapou

P

7. ročník – plazi - zástupci

8. ročník – kůže – stavba a funkce, péče o kůži

https://slideplayer.cz/slide/2032069/

 

ZŠS

ČT  

Lukáš – hry se slovy, hledání slabik, stejných písmen

Honza, Ondra – vypravování dle obrázků, popis situace

PS – opis psacího písma

PO – určování času

OV  - základní pravidla společenského soužití

P – využití hospodářsky významných rostlin

Věra Tučková