Archiv: !

Práce na školní zahradě...

...jede, jede, mašinka

Na školní zahradě přibyla v loňském školním roce mašinka. Od letošního školního roku ji zkrášlují nejen květiny, ale také rodina Žákových s výpravčím Antonínem. Mrtvému dřevu vdechly život Martina Šulfiarská a Andrea Nováková. Materiál na figury a jejich zhotovení zajistil pan školník Zdeněk Kypet.

Velký dík patří všem kolegyňkám, které se společně starají o květinovou výzdobu (viz foto níže).

Pevně věříme, že tato část školní zahrady zaujme a rozveselí nejen žáky, ale také pedagogy. J

 Text: Mgr. Dagmar Křížová

Foto: Ing. Marcela Stütz