Archiv: !

Logopedie

Řečová aktivita

Pro žáky přípravného stupně je v tomto školním roce určena aktivita Logopedie. Aktivita je zaměřena na rozvoj obsahové i zvukové stránky řeči, ale také na rozvoj motoriky, grafomotoriky a zrakového a sluchového vnímání. Cílem je, aby se děti v budoucnu dokázaly domluvit v běžných sociálních situacích. Scházíme se každý čtvrtek od 11.30 do 12.30.

 

 

                                                                                                     PaedDr. Iva Gregorová, vedoucí aktivity