Archiv:
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Součásti školy

Chod školy zajišťuje správních zaměstnanců.

Základní škola speciální

Základní škola

Praktická škola dvouletá

Školní družina

Školní jídelna

Přípravný stupeň Základní školy speciální