Archiv: !

Chcete se dál vzdělávat?

Žáci devátých ročníků navštívili SOU v Jirkově

    V úterý 15. listopadu žáci devátých ročníků strávili převážnou část výuky v odborném učilišti v Jirkově. Měli příležitost nahlédnout nejen do učeben teoretické výuky a pokojů budovy místního internátu, ale také strávili chvíle v prostorách praktických prací, kde se přesvědčili, že již neplatí, že jsou učební obory dívčí a obory chlapecké. V dílně opravářů totiž pracovala dívka a v šicí dílně pracoval chlapec. Že je Jirkov dobrá volba potvrdil učeň Patrik Linke, bývalý žák naší školy.

Dojmy z exkurze byly natolik příznivé, že se někteří žáci hodlají v učilišti v Jirkově vyučit.

 

Zapsaly p.uč. Věra Štičková a Martina Čáková