Archiv: !

Den otevřených dveří ….

…v první třídě

V adventním čase proběhl v první třídě „Den otevřených dveří“.  Rodiče se přišli podívat na dovednosti svých dětí. Žáčci se snažili ze všech sil svým blízkým ukázat, co všechno se již naučili a také jim zazpívali koledu. Všichni společně zhlédli prezentaci fotografií z událostí, které v tomto školním roce prožili. Pak se role obrátily. Rodiče zdobili perníčky a děti sledovaly, jak se jim dílo daří.  Posléze se společně odebrali ke „stolu splněných přání“ a rozsvítili svíčky.  Protože v tento den probíhala na naší škole vánoční výstavka, prohlédli si výrobky žáků, které zde byly vystaveny.

Bylo to velmi milé setkání a už nyní se těšíme na další. 

P.S. Perníčky byly nejen krásně ozdobené, ale také moc dobré. J

 Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová