Archiv: !

Svátek Tří králů...

…si připomněli v 1. A

Závěr křesťanských Vánoc připadá na 6. ledna. Dle legendy to byl dvanáctý den po narození Ježíška. Právě v tento den přišli k jeho jesličkám mudrcové (později králové, kteří byli tři – Kašpar, Melichar a Baltazar), aby mu předali dary nejcennější. Jezulátko obdarovali zlatem, myrhou a kadidlem...

Období Tří králů bývalo bohaté na lidové zvyky a tradice.  Prvňáci si některé z nich připomněli. Zhlédli dokument, který jim přiblížil legendu Tří králů.  Povídali si o tomto příběhu. Zazpívali si známou koledu. Domalovali obrázek tří mudrců, který posléze vybarvili. Nakonec si pečlivě prohlédli Betlém od Josefa Lady. Vánoce skončily, tak hodně štěstí v novém roce!

Text a foto:  Mgr. Dagmar Křížová