Archiv: !

Kurz primární logopedické prevence

Řečová výchova v praxi

V pondělí 13. 2. navštívily naši školu opět posluchačky Kurzu primární logopedické prevence. Kolegyně z různých MŠ našeho města se seznámily s alternativní komunikací, poznaly typické projevy na řeči u dětí s dyslálií, dysfázií, DMO a dětí sluchově a mentálně postižených a viděly práci s takto postiženými dětmi. Během návštěvy naší školy si také prohlédly snoezelen a různé pomůcky využívané při řečové výchově.

PaedDr. Iva Gregorová

 učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu