Archiv:
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Pomůcka „Krabice ptáků“

Žáci 5. A s nadšením pracovali.

V hodinách přírodovědy se žáci 5. A učili o ptácích. Poznávali ptáky na obrázcích, ale i při pohledu z okna. V závěru hodiny se žáci rozdělili do skupin a s nadšením přiřazovali obrázky ptáků k jejich názvům.

Tuto pomůcku „Krabice ptáků“ si můžete zapůjčit z kabinetu ekologické výchovy.

 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová