Archiv: !

Pracovat ve skupinách nás baví

Žáci 5. A vytvořili plakát o rostlinách.

Žáci 5. A se v hodinách přírodovědy učili o rostlinách. Své získané znalosti využili ve skupinové práci. Žáci během hodiny plnili jednotlivé úkoly a z výsledků vytvořili plakát. Pracovat ve skupinách se žákům velmi líbí, už se umí mezi sebou domluvit a nehádají se.

 

Text a foto: Mgr. Jana Hofferová