Archiv: !

Virtuální realita v 5. BS

Procházka ve vesmíru

Využití digitální technologie ve výuce se ukazuje jako velmi přínosné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomocí virtuální reality se mohou podívat na jakákoli místa, stát se kýmkoli a vyzkoušet si třeba stav beztíže v raketoplánu a okýnkem sledovat z vesmíru naši zeměkouli. Toto a mnoho dalšího si žáci mohli vyzkoušet přímo ve své třídě. A vedli si výborně.

Text a foto: Mgr. Regina Muchnová