Archiv: !

Den vody ve 4. A

.Voda pro život je velmi důležitá.

Žáci ze 4. A už vědí, jak je voda pro život na Zemi důležitá. Seznámili se s koloběhem vody v přírodě a zjistili, že voda zaujímá 2/3 povrchu naší planety. Přečetli si příběh o Vodníkovi a vyrobili reklamní letáček s pitnou vodou. Celý den dodržovali pitný režim a nezapomněli ani na rostlinky.

Mgr. Ludmila Prokopová