Archiv: !

Kurz primární logopedické prevence

Řečová výchova v praxi

V letošním školním roce naposledy navštívily naši školu posluchačky Kurzu primární logopedické prevence. Tentokrát to byly kolegyně ze ZŠ  profesora Zdeňka Matějčka v Mostě  a návštěva proběhla během 2 dnů. Kolegyně poznaly typické projevy na řeči u dětí s dyslálií, dysfázií, DMO a dětí sluchově a mentálně postižených a viděly práci s takto postiženými dětmi. Během návštěvy naší školy si také prohlédly snoezelen a různé pomůcky využívané při řečové výchově.

 

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                               učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu