Archiv: !

Školní projekt: Rej čarodějnic

… aneb všude, kam se podíváš, létají čarodějnice.

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc. V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se nazývá "pálení čarodějnic". Na některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a všude v povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách.

 

Ve škole se sešli různí čarodějové a čarodějnice. Vzhledem k příznivému počasí se vše odehrálo na školním hřišti. Ještě před svačinou si žáci mohli opéci buřta na ohni, který jim připravil pan Kypet s panem školníkem, za což jim patří poděkování. Po svačině se všichni čarodějové sešli na hřišti, kde se soutěžilo v různých disciplínách – hod koštětem, přelet na školou, zametání a snažili se o nejlepší kresbu čarodějnice, skládání čarodějnic. Poté bylo vyhodnocení, kde dostali malou odměnu a na závěr jsme naši Matyldu – čarodějnici spálili, a tím jsme ji vyhnali z naší školy. Budeme se těšit zase za rok.

Všem zúčastněným děkujeme za účast.

 

Text a foto: Mgr. Jana Drážková, Ing. Marcela Stütz