Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Úřední deska

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna
2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny proběhnou v době od 5. 3. do 11. 3. 2018

Základní škola a Střední škola,
Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace


Třídní schůzky: denně, po domluvě s učitelem

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mgr. Věra Štičková


VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Průšová SimonaENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR: MGR. JANA HOFFEROVÁ

Služba ICT koordinátora – p. uč. RakVOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.