Archiv: !

Divadelní představení pro děti dle nabídky (Divadlo Rozmanitosti, Městské divadlo)

Během školního roku 2007/2008 navštěvují naši žáci různá divadelní představení v DIVADLE ROZMANITOSTÍ a v Městském divadle v Mostě. Učitelé se svými žáky vybírají představení dle nabídky, která je zasílána na naši školu.
Organizaci divadelních akcí zajišťuje PaedDr Gregorová Iva.

Letos jsme již navštívili tato představení:

• DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – velmi pěkné představení, které žáci se zaujetím sledovali po celou dobu děje
• POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE – pohádka se žákům moc líbila, z divadla odcházeli plni dojmů
• KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA – v pohádce jsou výchovné momenty, humor i písničky, žákům se představení moc líbilo
• TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI – veselý příběh, kde zlo působí spíše komicky a dobro nad ním vítězí
• O SLŮNĚTI, ANEB PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY – zábavnou formou se děti seznámily a s řadou pro ně neznámých zvířat