Archiv: !

Školská rada

Dle zákona 561/2005 Sb.,§167 a §168, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady:

Za rodiče - pí. Prokopová Danuše – předseda, zvolena zákonnými zástupci žáků
Za učitele - pí. uč. Šašková Lenka – místopředseda, zvolena pedag. pracovníky
Za veřejnost - Šimůnek Jiří (ředitel ÚSP) – člen, jmenován zřizovatelem školy