Archiv: !

SHM

Sportovní hry mládeže - lehkoatletický čtyřboj je akce pořádána pro ZŠ praktické a speciální na Mostecku. Ve čtyřech disciplínách ( dlouhý běh, sprint, skok do dálky a hod kriketovým míčkem) soutěžila tříčlenná družstva.

Naše škola vyslala družstvo mlaších dívek a družstvo mladších chlapců. Naši žáci získali šest diplomů a celkově se umístili na 4. místě.

Mgr. Zlata Karadzasová