Archiv: !

Využití ICT - soutěž

Žáci vytvořili dvojčlenná družstva z 6. – 9. ročníků ZŠ praktické.
V první části soutěže si prohlédli pohádku o internetové bezpečnosti a poté vyplňovali internetový a tištěný kvíz na téma: Internetová bezpečnost.
Ve druhé části soutěže si žáci ověřovali znalosti a dovednosti při práci s počítačem.
A jak se soutěžící umístili?
1. místo: 7.C (Černý - Mora)a 9.A ( Šírek - Kotlár)se shodným počtem bodů
2. místo: 7.A ( Juščák - Šandorová)a 9.B ( Kraček - Lacková) se shodným počtem bodů
3. místo: 8.A ( Kottová - Prokopová)
Děkujeme všem soutěžícím za prokázané znalosti a dovednosti při práci s počítačem.

Rak Petr