Archiv: !

Spolupráce s MěP v oblasti prevence – besedy s žáky

Návštěva služebny MěP v Mostě
Žáci se podrobně seznámili s prací MěP , s operačním střediskem, kde měli možnost shlédnout záběry z videokamer, kterými městská policie sleduje bezpečnost ve městě. Neméně zajímavé bylo i sledování souhry psovoda se služebním psem nebo prohlídka policejního vozu.


Návštěva služebny MěP v Mostě - prevence
Slečna Lucie Jungmannová, preventistka MP Most, nám každý rok zasílá programy, které jsou zaměřeny na prevenci kriminality.
Formou besed, přednášek s využitím názorných pomůcek dostávají žáci informace na různá témata, např.
• Bezpečně doma
• Bezpečně venku
• Punťa
• Rady myšáka Járy
• Mezilidské vztahy
• Šikana
• Umění rozhodnout
• Městská policie
Žáci mají možnost navštívit i služebnu MP Most.

Organizaci besed zajišťuje Mgr. Remutová Pavla.

BEZPEČNĚ VENKU

Při besedě na téma „Bezpečně venku“ se žáci druhých tříd učily řešit nebezpečné situace, se kterými se mohou setkat na veřejných místech, např. nález použité injekční stříkačky, setkání s volně pobíhajícími psy, setkání s cizím člověkem, atp.

Žáci byli poučeni, jak se v nebezpečných situacích chovat, na koho se obrátit.

Informace byly podány srozumitelně, zábavnou formou s použitím obrázkového materiálu, který lze využít v předmětu Člověk a svět.

PUNŤA

Při besedě na téma Punťa se děti dozvěděly odpovědi na 4 otázky :

1. Jakého pejska si pořídit do bytu a proč?
2. Jak se o pejska starat?
3. Co je obsahem vyhlášek města Mostu pro majitele psů?
4. Jak se chovat při setkání s cizím psem?

Preventistka Ilona Kozlová, příslušnice Městské policie v Mostě, pravidelně dochází do školy.

Ve třídách s žáky beseduje o sociálně patologických jevech - šikana, kriminalita páchána mládeží, právní vědomí apod.

S třídními učiteli a vedením školy spolupracuje při řešení problémů s obtížně zvladatelnými žáky a při dalších konfliktních situacích.