Archiv: !

Canisterapie

Pes je jediné stvoření na světě, které Vás miluje víc než sebe.
Co je to canisterapie?

Canisterapie je pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu klienta. Je vhodnou součástí pro zlepšení postižení: mentálního, tělesného, smyslového, autismu, epilepsie, v logopedii, psychologii, psychiatrii, geriatrii - a to jak doma, tak v ústavech.


Na naši školu dochází během školního roku paní Blanka Tomečková se svým asistenčním psem Maxem, aby seznámila žáky s významem těchto psů v životě člověka.

Podle slov třídních učitelek vzbuzuje tato akce v našich žácích kladné emoce a kladný vztah ke zvířatům, navozuje radostnou atmosféru ve třídě, rozvíjí rozumové a pohybové schopnosti žáků.

Děti si s Maxem hrají, češou jeho srst, podlézají ho, přeskakují a odpočívají v jeho těsné blízkosti. Seznamují se s jinými rasami psů, vybarvují obrázky a sledují dovednosti psů. Např. hledání schovaných piškotů, cvičení na překážkové dráze,atp. Také se seznamují s Maxovými kamarády.

Canisterapie se zúčastňují žáci ZŠ praktické.


Canisterapie na ZŠS
Pravidelně jednou týdně navštěvuje třídy ZŠS příjemná mladá paní Lucie Gärtnerová se svou krásnou fenkou labradorského retrívra. Provádí zde totiž canisterapii. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu i tam, kde je jí nedostatek. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky, podněcuje komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí citovou složku. Psi podněcují ke hře a pohybu, mají veliký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze.
,,Náš“ canisterapeutický tým tedy tvoří paní Lucie a její fenka Kendy, které prošly přísnými canisterapeutickými zkouškami. Děti se s pejskem mohou mazlit a hladit ho. Ti odvážnější si dají Kendy na vodítko, jdou s ní za dveře a mezitím některé dítě ve třídě schová její oblíbenou pískací hračku, míček nebo pamlsek a Kendy musí hledat. Hodně legrace si užijeme při házení míčku, při přetahování silného provazu a dalších hrách. Za splnění úkolu odměníme Kendy potleskem nebo piškotem. Děti se také naučily dát pejskovi napít ze speciální cestovní lahve, učí se říkat jednoduché povely, ale hlavně jim toto setkání přináší radost, uvolnění a dobrou náladu!