Archiv: !

Den otevřených dveří....pro rodiče žáků ze 2.A,B

V pátek 6. června strávili rodiče se svými dětmi příjemné dopoledne ve škole. Protože se blíží konec školního roku, měli se druháci čím pochlubit. Ukázali rodičům, jak umí číst, počítat, jaké se naučili básničky a písničky. O tom, že jsou děti zdatnými pomocníky v kuchyni, se maminky přesvědčily, když je obsluhovaly při malém občerstvení. Žáci z obou tříd v rámci předmětu Pč upekli pro své rodiče dort.
Největší překvapení rodiče čekalo v 10 hodin. Žáčci jim předvedli krátké vystoupení, při kterém zpívali, recitovali a tancovali. Tímto představením slavnostně zahájili výstavu, která rodičům ukázala množství zajímavých akcí, kterých se děti zúčastnily. Na stěnách byly rozmístěny fotografie, které zachytily dění během celého školního roku. Např. při canisterapii rozzářilo dětské oči mazlení s pejskem Maxem. Sportovní zápolení je zachyceno při Olympiádě pro 1.a 2. třídy. Jak se vyhnout nebezpečí se žáci dozvěděli při besedě s městskou policií, při hrách s velkým plyšovým psem Puňťou si nacvičili, jak se chovat k cizím psům. Pohádky, které děti viděly v Divadle Rozmanitostí, nejen vyprávěly, ale dokázaly je i krásně namalovat. Nebe plné hvězd děti zaujalo v planetáriu. Na podzim děti pouštěly před školou draky. V zimě se bály čertic, které si přišly pro hříšníky, ale protože děti nezlobily moc, nikdo v pekle neskončil. Všichni se těšili na Vánoce, děti vyrobily pro maminky dárek – keramické korále, které spolu s dalšími výrobky předvedly na tradiční vánoční výstavce. Uspořádali jsme si oslavu Vánoc ve třídě, při které nechyběly dárky, vánoční stromeček a cukroví. Se zimou jsme se rozloučili vesele masopustním rejem, na který si děti vlastnoručně vyrobily masky. Jaro jsme přivítali tradiční velikonoční výstavou, na které zářily naše výrobky pestrými barvami. Ve středu 30. dubna se všechny děti proměnily v čarodějnice a závodily před školou v čarodějnických disciplínách. Protože se naše škola zapojuje do mnoha ekologických projektů, děti se během školního roku zúčastnily několika ekologických programů. Např. program „ Stateček“ městským dětem přiblížil život na vesnici, další program „ Mravenec“ jim ukázal život v mraveništi. Velice děti zaujal program „Les ve škole“, myslivci dětem ukázali tolik zajímavých věcí a dokonce je nechali sáhnout na opravdickou pušku. O zvířátkách si ale nestačí jen povídat, a proto jsme se na ně jeli podívat na statek do Braňan. Současně se v továrně KAMAPLAST děti dozvěděly o využití víček z PET lahví, která sbírají.Na výstavu Třídění odpadů děti vyrobily vláček z recyklovatelných materiálů, zúčastnily se módní přehlídky, model Bublinková víla byl navrhnut opět z recyklovatelných materiálů. Také děti vytvořily koláže z barvených látek a odpadů tak, aby bylo jasné , do kterých kontejnerů odpad patří. Po takto náročném školním roce si žáčci zasloužili oslavu Dne dětí na Benediktu, kde soutěžili v netradičních disciplínách. Na výstavě si rodiče ještě prohlédli školní sešity a velké množství krásných obrázků a výrobků.
Poslední vyučovací hodinu rodiče viděli práci svých dětí v počítačové učebně.
Všichni jsme se už začali těšit na prázdniny, ale přáli bychom si, aby příští školní rok byl alespoň stejně zajímavý jako ten letošní.

Mgr. Ivana Žižková