Archiv: !

Třídění odpadů

Evidenční číslo projektu: 022/2007
Rozhodnutí čj. 23841/2007-22
Dotace OBV: 50 992,- Kč

Dne 7.9. 2007 odeslala naše škola projekt „Třídíme odpady ve škole“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt zpracovala paní učitelka Jana Hofferová. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy náš projekt vybralo a podpořilo jej ve výši 50 992,- Kč.

Tyto finance byly použity na nákup kompostovací sady a umělohmotných nádob na třídění odpadu. Umělohmotné nádoby byly rozmístěny ve třídách, kancelářích a prostorách školy a kompostovací sada ve školní jídelně.

V rámci tohoto projektu naše škola uspořádala týdenní výstavu na téma „Třídíme odpady“ v týdnu od 6.12. do 12.12.2007.

Žáci s učiteli připravili oděvy z odpadového materiálu, vytvářeli práce z textilu a barev na textil, zkoušeli divadelní představení, nacvičili módní přehlídku.

Děkujeme všem za návštěvu.