Archiv: !

Přivítali jsme prvňáčky

Dnes poprvé zazvonilo prvňáčkům v Základní škole speciální, Základní škole praktické a Praktické škole v Mostě.

Na přivítání prvňáčků se přišla podívat i paní inspektorka Mgr. Erika Bednárová.

Škola s mottem „ SLUNCE SVÍTÍ VŠEM“ umožňuje vzdělávání i žákům imobilním, smyslově postiženým i žákům s poruchou autistického spektra.

„Vzhledem k tomu, že nám přibývá stále více imobilních žáků, bude ve škole vybudován venkovní výtah, a tím se naše škola stane zcela bezbariérovou. A proto i v letošním školním roce jsme mohli přijmout do1.tříd, kromě 3 žáků s poruchou autistického spektra, i 2 žáky imobilní,“ uvedla ředitelka školy Mgr. Hana Slapničková.

Největší problém spatřuje paní ředitelka v nedostatku asistentů pedagoga k takto postiženým žákům.