Archiv: !

Malování sluníček

Rádio Blaník vyhlásilo soutěž v malování sluníček pro získání rekordu a zápis do knihy kuriozit v Pelhřimově. Zúčastnilo se 28 tříd s 270 sluníčky.

Na obrázku Lukáš Kalenský ze 6.A pod vedením p.uč.Vondráčkové