Archiv: !

Les ve škole - škola v lese

Lesník p. Janda z Lesní správy v Litvínově a p. Melcrová z Lesů ČR navštívili naši školu dne 24.4.2008 s projektem Les ve škole - škola v lese.

Zajímavou formou (za využití trofejí zvířat, obrázků, pomůcek lesníka, sbírek motýlů a brouků, semínek stromů) se děti seznámily s veškerým děním v lese.

Děti se aktivně zapojily a na závěr dostaly na památku malý dáreček.

Projektu se zúčastnily třídy 1.A, 2.A, 2.B.

Jana Hofferová