Archiv: !

Učíme se v přírodě...

Chlapci v hodinách Pracovních činností postavili pod vedením p. uč. Honsky na pozemku školy pergolu pro potřeby všech žáků školy. Tuto možnost využila i třída 1.A, a to k výuce předmětu Člověk a jeho svět.

Děkujeme