Archiv: !

Ovocná výzva

I žáci 8. AS plnili 1. úkol v Recyklohraní.

I žáci 8. AS s p. učitelkou Prokopovou plnili 1. úkol v Recyklohraní.

foto: Mgr. Ludmila Prokopová