Archiv: !

Kontakty

Fotografie

Ředitelka

Mgr. Hana Slapničková
Tel.: 476 703 181
E-mail: slapnickova@specmo.cz

Fotografie

Zástupkyně I pro 1.st.ZŠ praktické a ZŠ speciální

Mgr. Libuše Bedrnová
Tel.: 476 700 000
E-mail: bedrnova@specmo.cz

Fotografie

Zástupkyně II pro 2.st.ZŠ praktické a Praktickou školu

Mgr. Lenka Brunnerová
Tel.: 476 700 000
E-mail: brunnerova@specmo.cz

Fotografie

Účetní

Eva Píchová
Tel.: 476 708 896
E-mail: pichova@specmo.cz

Fotografie

Sekretářka

Hana Štrálová
Tel.: 476 700 000
E-mail: vedeni@specmo.cz

Fotografie

Vedoucí školní družiny

Věra Kašparová
Tel.: 476 700 000
E-mail: vedeni@specmo.cz

Fotografie

Vedoucí školní jídelny

Anna Šimová
Tel.: 476 709 715
E-mail: simova@specmo.cz

Fotografie

Výchovný poradce

Mgr. Simona Průšová
Tel.: 476 700 000
E-mail: prusova@specmo.cz

Fotografie

Metodik prevence

Mgr. Věra Štičková
Tel.: 476 700 000
E-mail: stickova@specmo.cz

Fotografie

Environmentální koordinátor

Mgr. Jana Hofferová
Tel.: 476 700 000
E-mail: hofferova@specmo.cz

Fotografie

ICT koordinátor

Petr Rak
Tel.: 476 700 000
E-mail: rakpe@specmo.cz

Fotografie

Personalistka

Zlatka Charamzová
Tel.: 476 700 000
E-mail: vedeni@specmo.cz

Fotografie

Redakce školního časopisu

Mgr. Ivana Horňáková
Tel.: 476 700 000
E-mail: skolspec@seznam.cz

Fotografie

Učitelská knihovna

Mgr. Jana Machová
Tel.: 476 700 000
E-mail: machova@specmo.cz

Fotografie

Žákovská knihovna

Mgr. Anna Komendová
Tel.: 476 700 000
E-mail: komendova@specmo.cz