Archiv: !


Úřední deska

Školní rok 2014/2015

Změna rozvrhu od 22.6. 2015 do 25.6.2015

Stanovení nového rozvrhu hodin: Třídy ZŠS, ZŠP a PŠ - 4 vyučovací hodiny denně, ve třídě vyučuje třídní učitel všechny předměty dle daného vzdělávacího programu.

26.6.2015 - Třídy ZŠS, ZŠP a PŠ - 1 vyučovací hodina - rozdání vysvědčení

Ředitelská volna

Dle ust. § 24 odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění vyhlašuji z technických důvodů ředitelská volna na dny: 29.6.2015 a 30.6.2015.

Školní rok 2014/2015 končí v pátek 26.6.2015, kdy bude žákům školy vydáno vysvědčení.

V Mostě dne 23.4.2015 Mgr. Hana Slapničková

ředitelka školy


Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.


Třídní schůzky: denně, po domluvě s učitelem

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: MGR. SIMONA PRŮŠOVÁ

KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 10.45 – 11.30
Pátek = 9.50 – 11.30


METODIK PREVENCE: MGR. VĚRA ŠTIČKOVÁ

KONZULTAČNÍ HODINY: Středa = 8.45 – 10.35
Pátek = 7.50 – 8.35


ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR: MGR. JANA HOFFEROVÁ

ICT KOORDINÁTOR: PETR RAK

VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.