Archiv: !

Máš právo žít v bezpečí

Přednáška Střediska výchovné péče na téma sociálně patologické jevy pro žáky osmých a devátých tříd

Na začátku listopadu nás navštívila speciální pedagožka PaedDr. Marie Kindermannová ze Střediska výchovné péče Dyáda v Mostě.  Žáky zaujala od začátku své přednášky. Na nakresleném vajíčku žáky zasvěcovala do pojmů z psychologie, co jsou to vrozené dispozice, které vlivy na jedince působí a jak se to projevuje na jejich chování. Žáci pozorně poslouchali vyprávění a odpovídali na položené otázky. Přednáška byla pro žáky přínosná.

 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová