Archiv: !

Testování žáků 3. a 4. tříd ZŠP

Sociologický monitoring

Začali jsme s testováním v rámci Sociologického monitoringu vzdělanostních vstupů a výstupů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR.

První testy byly zaměřené na čtenářskou gramotnost žáků. Testy byly těžké, ale naši žáci je zvládli. Ještě nás čeká matematika.

Mgr. Hana Slapničková, řed. školy

Foto: Mgr. Dáša Kubíková