Archiv: !

Život pod vodní hladinou

Ke Dni vody se ve škole uskutečnila výtvarná soutěž.

Celkem 28 tříd se zapojilo do vyhlášené výtvarné soutěže ke Dni vody. Téma soutěže s názvem Život pod vodní hladinou přineslo mnoho krásných výtvorů, ze kterých bylo velmi těžké vybírat vítěze. Hlasování se zúčastnilo vedení školy, p. sekretářky, p. kuchařky, p. uklízečky, p. školník a p. Cibulka. Po sečtení hlasovacích lístků se vítězem soutěže stala třída 7. AS, druhé místo získaly třídy 8. AS, 3. AS a PŠ1.A. Na třetím místě se umístily třídy 10. CS, 1. A a 8. A. Vítězné třídy dostaly diplom a odměnu, ostatní třídy čestné uznání za účast v soutěži.

Všem p. učitelkám a žákům děkuji za účast v soutěži.

 

Napsala: Mgr. Jana Hofferová