Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Život pod vodní hladinou

Ke Dni vody se ve škole uskutečnila výtvarná soutěž.

Celkem 28 tříd se zapojilo do vyhlášené výtvarné soutěže ke Dni vody. Téma soutěže s názvem Život pod vodní hladinou přineslo mnoho krásných výtvorů, ze kterých bylo velmi těžké vybírat vítěze. Hlasování se zúčastnilo vedení školy, p. sekretářky, p. kuchařky, p. uklízečky, p. školník a p. Cibulka. Po sečtení hlasovacích lístků se vítězem soutěže stala třída 7. AS, druhé místo získaly třídy 8. AS, 3. AS a PŠ1.A. Na třetím místě se umístily třídy 10. CS, 1. A a 8. A. Vítězné třídy dostaly diplom a odměnu, ostatní třídy čestné uznání za účast v soutěži.

Všem p. učitelkám a žákům děkuji za účast v soutěži.

 

Napsala: Mgr. Jana Hofferová