Archiv: !

Revitalizace školní zahrady - 4.B

Víte, co je krumpáčování?

Třída IV.B při pracovních činnostech se seznamovala se zahradnickým nářadím a náčiním. Velice je zaujal krumpáč. Žáci se domnívali, že práce s ním nic není a donesli jej k obrovské hromadě hlíny. Rozdělili se do skupin a začali „krumpáčovat“ – kopat. Práce je velice bavila a těší se na další „krumpáčování“. Doufám, že jim elán vydrží.

 

Text a foto Mgr. Dáša Kubíková