Archiv: !

ZOBCOVÁ FLÉTNA

se schází každé pondělí 6. vyučovací hodinu ve třídě 5. A

Cílem této činnosti je naučit žáky správnému dýchání, motivovat je k vnímání hudby jako celku a hlavně - naučit se základům hry na zobcovou flétnu a postupně ji prohlubovat.

Prostě - zahrát si jen tak, pro radost.

 

Vedoucí: Erika Bednárová