Archiv: !


Úřední deska

Školní rok 2015/2016


Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Venkovní multifunkční hřiště“. (Celé znění najdete na záložce O škole - Dokumenty pod názvem Výzva k podání nabídky Venkovní multifunkční hřiště)

V případě zájmu poskytneme na vyžádání projektovou dokumentaci na CD.

NAŠE ŠKOLY ve školním roce 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením podle Školního vzdělávacího programu - ZŠS.

ZPŮSOB VÝUKY A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE NEMĚNÍ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - vzdělávající se dosud podle Školního vzdělávacího programu ZV s přílohou LMP.

ZPŮSOB VÝUKY SE NEMĚNÍ, MĚNÍ SE POUZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (1. – 5. ROČNÍK – ŽÁCI SE BUDOU VZDĚLÁVAT PODLE UPRAVENÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÝ UPRAVUJE NOVĚ I VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.)

ZPŮSOB VÝUKY A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SE NEMĚNÍ. (6. – 9. ROČNÍK DOKONČÍ VZDĚLÁVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ŠVP.)

Pokud se rodiče rozhodnou nadále nechat dítě vzdělávat v naší škole, pak je nezbytné podat žádost rodičů o vzdělávání v tomto typu školy a současně souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení PPP/SPC.

OD 1. ZÁŘÍ 2016 MAJÍ VŠICHNI MOŽNOST VZDĚLÁVAT SE

NA BĚŽNÉ ZŠ.

Pokud se rodič rozhodne pro vzdělávání žáka v běžné ZŠ, musí si zajistit pro dítě vyšetření v PPP nebo SPC, které:

· posoudí vzdělávací potřeby žáka, vyhodnotí závěry vyšetření

· doporučí podpůrná opatření ve vzdělávání žáka (2. - 5. stupeň podpory)

· v případě, že žák potřebuje pomoc a podporu také ve školském zařízení (např. v družině), určí ŠPZ na odpovídající dobu podpůrná opatření i pro školské zařízení (např. asistent pedagoga, je-li pro žáka důležitý i ve školním zařízení)

Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy, 476 703 181ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 již proběhl.

Třídní schůzky: denně, po domluvě s učitelem

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mgr. Věra Štičková

ÚT: 8.45 – 9.30 hod.
ST: 9.50 – 10.35 hod.


VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Průšová Simona

ÚT: 10.45 – 11.30 hod.
ČT: 8.45 – 10.25 hod.ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR: MGR. JANA HOFFEROVÁ

Služba ICT koordinátora – p. uč. Rak
PO: 13.30 -14.15 hod.
ÚT: 12.35 – 13.20 hod.
ST: 9.50 -10.35 hod.


VOLNÁ MÍSTA
Pracovní pozice:
Učitel 2. stupně ZŠ praktické - pracovní činnosti, informatika
Kvalifikační předpoklady a požadavky:
Dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb., § 8, odst. 2 (Mgr. - učitelství spec. ped.). Specializační studium - ICT koordinátor, dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.