Archiv: !

Školská rada

Dle zákona 561/2005 Sb.,§167 a §168, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové rady:

Členové rady:

Zástupce rodičů: Slachová Marcela

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Dáša Kubíková

Za veřejnost - p. Kozlová Ilona – člen, jmenován zřizovatelem školy

Zvolená školská rada dne 23. 9. 2014.