Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

DOKÁŽU TO

je určen žákům prvního stupně ZŠP, kteří z jakéhokoli důvodu mají obtíže v matematice nebo českém jazyce.

Cílem je motivovat žáky k lepším vzdělávacím výsledkům, zvýšit u žáků zájem o školu, zbavit je strachu z neúspěchu ve výuce a zejména hravou formou předat žákům potřebné vědomosti a dovednosti z českého jazyka a matematiky. DOKÁŽU TO se schází 1x za měsíc (nebo dle aktuální potřeby žáků) ve středu 6. vyučovací hodinu ve třídě 5. A.

 

Vedoucí – Erika Bednárová