Archiv: !

Vedení a pedagogům školy patří dík…

Ve středu 14. 10. 2015 se v ZŠ a SŠ J. Palacha uskutečnila jedna z mnoha odborných pedagogických exkurzí pro žákyně 3. ročníku SPgŠ obor PMP

Z úvodního výkladu paní ředitelky H. Slapničkové získaly žákyně podrobné informace o zařízení a specifických vzdělávacích potřebách žáků. Při následné prohlídce školy a hospitacích ve vybraných třídách měly žákyně možnost sledovat  pedagogy a žáky ve výuce, případně se výuky aktivně zúčastnit.  Žákyně kladně hodnotily klidný, trpělivý a laskavý přístup pedagogů k žákům a přátelskou atmosféru ve škole. Odborné exkurze ve Vaší škole jsou pro žáky a studenty vždy silným profesním i lidským zážitkem.
Velký dík patří vedení školy za umožnění zajímavé exkurze a pedagogům za jejich vstřícnost a ochotu předávat žákyním SPgŠ cenné pedagogické zkušenosti.

 

J. Doušová a A. Bílková
vyučující odborné praxe SPgŠ Most