Archiv: !

Máš právo žít v bezpečí - 5. roč.

Složité životní situace

V rámci projetu primární prevence žáci 5. ročníků se zúčastnili besedy s členem Městské policie Most. V průběhu besedy byli seznámeni nejen s právy dítěte, ale i s povinnostmi. Žáci se aktivně zapojili do diskuse.

Text:  Mgr. Erika Bednárová

 

Foto: Mgr. Dáša Kubíková