Archiv: !

Řečová výchova…

…v praxi na naší škole

V úterý 10. 11. a ve čtvrtek 12. 11. navštívilo naši školu 21 posluchaček kurzu Primární logopedická prevence - preventista řečové výchovy. Kolegyně z různých MŠ a ZŠ našeho kraje se seznámily s komunikací u autistických dětí, poznaly typické projevy dětí s DMO a dysfázií a viděly způsob komunikace při anartrii. Návštěvu naší školy zakončily ve snoezelenu, protože tato místnost se dá úspěšně využít v logopedické praxi. Účastnice kurzu obdivovaly práci našich učitelek i vybavení školy.

 Jedno poděkování přišlo také e-mailem:

…musím Vám napsat, jaký krásný a nezapomenutelný zážitek ve mně zanechala dnešní návštěva ve Vaší škole. Velice obdivuji, s jakým úsilím se věnujete těmto dětem, přestože vaši práci málokdo ocení. Vřelý vztah, který máte se svými dětmi, byl ve třídách hmatatelně cítit…

                                                                                        PaedDr. Iva Gregorová

                                                                                        učitelka ZŠ speciální a lektorka kurzu