Archiv: !

Podzimní sběrová soutěž

Žáci přinesli do soutěže 18,2 kg baterií a 23 kg elektrospotřebičů.

Ve čtvrtek 19. 11. proběhla ve třídě 9. A Sběrová soutěž. Žáci a paní učitelky nosili do třídy 9. A použité baterie a nefunkční elektrospotřebiče, které p. uč. Hofferová vážila. Do soutěže se zapojily tyto třídy PS ZŠS, 9. A, 9. AS, PŠ1A, 7. A, 5. B, 6. AS, PŠ2A a paní ředitelka.

A které třídy přinesly nejvíce baterií a elektrospotřebičů? Vítězem ve sběru baterií se stala třída 5. B p. uč. Kubíkové, která přinesla 11,5 kg baterií. Vítězem ve sběru elektrozařízení se stala třída 9. AS p. uč. Prokopové, která přinesla 11 kg elektrospotřebičů.

Celkem jsme nasbírali 23 kg elektrospotřebičů a 18,2 kg baterií. Pochvala náleží všem třídám, které se do soutěže zapojily. Děkuji.

 

Napsala a fotografovala: Mgr. Jana Hofferová